Uroczystości jubileuszowe w Peterborough, Ontario, Kanada

16 września 2018 r. przybyliśmy do Parafii Matki Bożej Niepokalanej, aby podczas dziękczynnej Mszy św. uczcić 100-lecie istnienia naszego Zgromadzenia. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji – Bp Daniel Miehm, a koncelebrowali Ks. William Moloney, proboszcz, Ks. Stanisław Witczak, polski duszpasterz, Ks. Andrzej Broda i Ks. Damian Smullen. Obecne były nasze Wspόłsiostry z Montrealu: S.P. Radomiła, S. Eliusza i S. Miriana. Nie zabrakło Siόstr św. Jόzefa: byłej Przełożonej Generalnej Weroniki O’Reilly, obecnej Asystentki Generalnej – S. Joyce Murray i S. Sandry Boyer. Dołączyły także do nas trzy Siostry Matki Bożej Niepokalanej: S.P. Mary Bernardetta, S. Mary Catherine i S. Mary Augustine. Prawie stuosobowa grupa wiernych, w większości Polakόw, uczestniczyła we Mszy św. Wśród obecnych na uroczystości Kanadyjczyków byli przedstawiciele Kurii oraz ci, ktόrzy pracowali z Siostrami. Zaszczyciła nas też swoją obecnością delegacja z Polskiej Parafii św. Jadwigi w Oshawie. Procesję na wejście uświetniły małe dzieci z Polskiej Szkoły, niektόre w strojach krakowskich.
Ks. Biskup w homilii podkreślił, z jakimi trudnościami spotkała się nasza Matka Założycielka na początku istnienia Zgromadzenia. Nadmienił też, że Siostry, ktόre zakładały placόwkę w Peterborough, 41 lat temu, nie miały łatwo. Ewangelia odczytana w czasie Mszy św. doskonale oddaje charakter tych przeżyć: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swόj i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa.” Powyższe słowa pięknie wpisują się w życie Siόstr Pasjonistek.
Chόr wzbogacony obecnością naszych Siόstr z Montrealu z serca wyśpiewał „Magnificat” oraz „Głoś imię Pana, Krόla Wszechmocy i chwały (…), On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn, teraz i na wieki. Amen.”
Przed końcowym błogosławieństwem S.P. Gaudencja podziękowała Ks. Biskupowi, Kapłanom, Siostrom i wszystkim obecnym za udział w modlitewnym dziękczynieniu. Krόtko przedstawiła historię zgromadzenia z zaznaczeniem wspόlnot realizujących apostolat na rόżnych kontynentach. Zaprosiła wszystkich do sali parafialnej, aby w duchu miłości siostrzanej, braterskiej, dzielić radość. Nasi Rodacy z parafii pod odpowiedzialnym okiem przewodniczącego polskiej grupy, Pana Wacława Tyki, przygotowali okolicznościową dekorację na stołach, torty … i przepyszne, polskie ciasta. Było też dużo biało-czerwonych róż. W imieniu polskiej wspόlnoty Pani Barbara Tomaszewska skierowała ciepłe słowa wdzięczności pod adresem Siόstr. Powiedziała między innymi, że Siostry pełnią nie tylko ważną rolę w podtrzymywaniu wiary, edukacji, szczegόlnie nauki języka polskiego, ale są po prostu częścią życia każdego z Polakόw. Ks. Stanisław gromkim głosem zaintonował „Niech żyją nam”, a potem „Sto lat”. Oczywiście wszyscy podchwycili melodię i w całej sali zabrzmiały polskie śpiewy. Goście, Kanadyjczycy z uznaniem i podziwem słuchali naszego pełnego werwy i entuzjazmu śpiewania.
Zarόwno w kościele, jak i w sali, była specjalna dekoracja (wystawa ze zdjęciami oraz napisami angielskimi i polskimi) przygotowanymi przez S.P.Gaudencję.
W czasie Mszy św. pamiętaliśmy w modlitwie o naszych Siostrach: Bogdanie i Bogumile, ktόre nie mogły uczestniczyć w tych podniosłych i niezapomnianych przeżyciach upamiętniających 100-lecie zgromadzenia.

Deo gratias za wszystko!