Uroczystość Chrystusa Króla w Łodzi

Posługa katechetyczna Sióstr Pasjonistek nie ogranicza się jedynie do pracy w szkołach. Siostry angażują się także w działające przy parafiach grupy formacyjne. Od wielu lat swą modlitwą i pracą wspierają Eucharystyczny Ruch Młodych, działający przy parafii archikatedralnej w Łodzi.
W wigilię Uroczystości Chrystusa Króla – 22 listopada 2014r. młodzi członkowie ERM-u oraz ich rodzice uczestniczyli w dniu skupienia. W samą Uroczystość Chrystusa Króla łódzki ERM powiększył się o nowych członków, a dawni członkowie odnowili swe przyrzeczenia.