Sympozjum historyczno-naukowe w Mucharzu

W rocznicę 80 lat istnienia ochronki, w jubileuszowym roku 760-lecia lokacji Mucharza, 3 października2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyło się sympozjum historyczno-naukowe poświęcone osobie ks. dra Czesława Wądolnego, fundatora ochronki (dzisiejsze przedszkole SS. Pasjonistek). Jeszcze przed śmiercią zakupił w Mucharzu starą karczmę z miejscem budowlanym i przeznaczył całą posesję na zbudowanie ochronki dla małych dzieci. W testamencie wyraził życzenie, by odziedziczony przez niego po rodzicach majątek również przeznaczyć na rozwój ochronki. Wykonawczynią testamentu była siostra ks. Czesława Wądolnego, pani Anna Łabędź. Sympozjum poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha BM w Mucharzu przez proboszcza ks. Krzysztofa Strzelichowskiego. Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Czesławowi Wądolnemu, upamiętniającej jego dar. Tablicę, wmurowaną na frontowej ścianie przedszkola, odsłonili: wójt Gminy Mucharz pan Wacław Wądolny, dyrektor przedszkola s. Miriam Jabłońska i pan Kazimierz Rabsztyn, krewny ks. Wądolnego i główny inicjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia. Tematyka sympozjum poświęcona była w całości osobie ks. Czesława Wądolnego, jego życiu rodzinnemu, kapłańskiemu, działalności katechetycznej i naukowej. Miłym akcentem w czasie sympozjum był występ artystyczny dzieci – wychowanków przedszkola. Koło Gospodyń z Kozińca zaprezentowało stoisko z rękodziełem artystycznym promującym tutejszy region. Nie zabrakło także tradycyjnej kuchni regionalnej, której wyroby mogli posmakować goście sympozjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali także upominki w postaci okolicznościowego biuletynu „Ks. Dr Czesław Wądolny – fundator „Ochronki” w Mucharzu” i karty pamiątkowej oraz mapę „Gmina Mucharz. Szlakiem historii i tradycji.