Sympozjum – Apostołka Miłości Ukrzyżowanej

29 maja 2021 roku, z racji na przypadającą w tym miesiącu setną rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, odbyło się w Płocku Sympozjum zatytułowane „Apostołka Miłości Ukrzyżowanej – Sł. Boża M. Józefa Hałacińska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek”. Po przywitaniu gości przez gospodarza płockiej fary – Ks. prał. Wiesława Gutowskiego, sympozjum rozpoczęła M. Agnes Jaszczykowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Matka Agnes przypomniała, że obecnie Zgromadzenie przeżywa Jubileusz 100-lecia istnienia. Zwróciła uwagę, że od przeszło 100 lat Pasjonistki posługują w Diecezji Płockiej, a pierwszą placówką był dom przy ul. Teatralnej 1, który znajdował się na terenie parafii farnej. Matka przypomniała także związki jakie Pasjonistki miały i mają z kościołem parafialnym pw. św. Bartłomieja w Płocku. Tu się wszystko rozpoczęło, tu modliła się Założycielka Zgromadzenia, Sł. Boża M. Józefa Hałacińska, tu odbył się Jej pogrzeb, a od 2006 roku spoczywają doczesne szczątki. Przełożona Generalna Pasjonistek przedstawiła prelegentów, powitała Laureatów Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp krzyża” i poprosiła o prowadzenie sympozjum Siostrę Wikarię Ernestę Zielińską.
Wystąpienia zaproszonych gości były przeplatane pieśniami pasyjnymi. Jako pierwsza wystąpiła Zuzanna Szulecka, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, z utworem „Rozpięty na ramionach”. Zuzanna w przeglądzie zajęła I miejsce w kategorii uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.
Po pieśni, która wprowadziła w nastrój kontemplacji Męki Pańskiej, Ks. prał. dr hab. Waldemar Turek wygłosił pierwszy referat zatytułowany: „Cele i środki nowego zgromadzenia żeńskiego w świetle listu s. Katarzyny Hałacińskiej do papieża Benedykta XV”.
Prelegent najpierw ukazał kontekst powstania listu. Przywołał najważniejsze fakty z życia s. Hałacińkiej, do roku 1918, a także kontekst historyczny, w jakim znajdowała się Polska oraz nakreślił relację ówczesnego papieża, Benedykta XV z Polską.
Ksiądz Prałat Waldemar Turek przywołał wewnętrzne przeżycia jakie towarzyszyły Matce Założycielce przez około 30 lat przed założeniem Zgromadzenia. W dalszej części wymienił praktyki pasyjne, które będą wyróżniały Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa spośród innych instytutów życia konsekrowanego, a także zakres działalności apostolskiej.
Prelegent przedstawił historię listu, która zakończyła się wydaniem 13 lipca 1918 roku przez Stolicę Apostolską pozwolenia na założenie Zgromadzenia.

Drugi utwór muzyczny, jaki wysłuchali uczestnicy sympozjum to „Stary Krzyż” w wykonaniu Viktorii Kalinowskiej i Anny Skibińskiej, uczennic Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu n. Wisłą. Dziewczęta zajęły w przeglądzie II miejsce w kategorii klas IV-IV Szkoły Podstawowej.

Następnie w związku ze zbliżającą się godz. 15.00 pomodlono się Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Po koronce wystąpiła zwyciężczyni przeglądu w kategorii klas VII-VIII Szkoły Podstawowej, Dominika Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, która zaprezentowała utwór „Pasja Miłości”.

Drugim prelegentem sympozjum był O. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFM Conv., relator m.in. procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej. O. Kijas zaprezentował referat pt.: „Słuchać Boga i budować wspólnotę”.
Prelegent na początku wystąpienia podkreślił, że Matkę Hałacińską poznał przez pryzmat słuchania. Zadał pytanie co to znaczy słuchać Boga? A także – jakie owoce w życiu Hałacińskiej przynosiło słuchanie Boga? Podkreślił, że w słuchaniu ludzi, którzy chcą nam radzić musimy się kierować ostrożnością i roztropnością. Jedynie Bóg nigdy nie żąda od człowieka, tego, co nie będzie dla jego dobra. Słuchanie Boga i posłuszeństwo Jemu, przynosi zawsze dobre owoce, także wtedy, kiedy rodzą się przez krzyż. Autentyczne słuchanie Boga może się zrodzić jedynie z miłości. Miłość chociaż brzmi przyjemnie, nie musi być samą przyjemnością – przestrzegał prelegent. Miłość jest rzeczywistością wymagającą. Bywa, że gdy słucha się z miłością, przychodzi zrezygnować z czegoś, co do tej pory dawało przyjemność, że trzeba porzucić dotychczasowe zajęcia lub zostawić ludzi, których się kochało, bo Pan Bóg wzywa gdzie indziej. Człowiek, który słucha Boga otrzymuje jakiś rodzaj przesłania, czy posłania. Misję, która rodzi się ze słuchania. Misja, która prowadzi do rozwoju osobistego, ale także do misji na zewnątrz, skierowanej do innych. Prelegent przywołał przykład Abrahama, w życiu, którego widać jak z posłusznego słuchania Boga rodzi się błogosławieństwo.
Przywołał także przykład M. Hałacińskiej, której całe życie było naznaczone pasją. Na początku była to pasja odczytywania woli Bożej i próby jej realizowania. Prelegent pokrótce omówił poszukiwanie woli Bożej przez realizowanie charyzmatu życia zakonnego najpierw w zakonie kontemplacyjnym, a następnie w Zgromadzeniu Sióstr Serafitek. Cierpienie, którego doświadczała otworzyło ją na kontemplowanie Męki Pańskiej. Kiedy upewniła się, że założenie nowego Zgromadzenia jest wolą Bożą, przystąpiła do realizacji tego dzieła.
Ostatnią wokalistką była Natalia Żak z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, która zajęła I miejsce w kategorii Szkół Ponadpodstawowych, wykonując utwór zatytułowany „Pieśń Marii Magdaleny”.
Całość podsumowała S. Krystyna Bezak, Radna Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, która swoje wystąpienie zakończyła modlitwą o beatyfikację Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej.
Ostatnim punktem spotkania była pieśń „Królu w koronie z ciernia” w wykonaniu scholi Sióstr Pasjonistek.

 

s. Regina