Rewizyta w Pałacu Prezydenckim

Przeżywany obecnie rok 2018 jest dla Sióstr Pasjonistek okazją do świętowania podwójnego Jubileuszu. 100 lat temu, 11 listopada nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość, a kilka miesięcy wcześniej, 13 lipca 1918 roku Stolica Apostolska wydała reskrypt pozwalający na założenie Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. W lipcu, w setną rocznicę tego wydarzenia w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w kościele św. Anny w Wilanowie pod przewodnictwem J. E. Ks. Bb. Michała Janochy, Siostry oraz zaproszeni goście dziękowali Bogu za Założycielkę oraz charyzmat Zgromadzenia. Wśród Kapłanów koncelebrujących Mszę św. był Ks. Prał. Zbigniew Kras, Kapelan Prezydenta RP, który reprezentował Pana Prezydenta Andrzeja Dudę oraz odczytał list w imieniu Głowy Państwa. Dzięki ogromnej życzliwości Księdza Kapelana, delegacja Sióstr Pasjonistek na czele z M. Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną mogła uczestniczyć 24 października 2018 r. we Mszy świętej sprawowanej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Siostry wraz z pracownikami Pałacu modliły się o błogosławieństwo Boże dla Pary Prezydenckiej oraz wszystkich pracowników Kancelarii Prezydenta RP. Pasjonistki wzięły także czynny udział w liturgii. Pod koniec Mszy świętej na ręce Pana Ministra Andrzeja Dery, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, ofiarowały Panu Prezydentowi pamiątkowy Krzyż Jubileuszowy oraz złożyły podziękowania za pamięć o Jubileuszu Zgromadzenia. Po Mszy świętej Ksiądz Kapelan opowiedział Siostrom o pamiątkach zgromadzonych w kaplicy prezydenckiej, wśród których znajdują się m.in. relikwie trzynastu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego oraz liczne obrazy ofiarowywane prezydentom przez papieży. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.