Rekolekcje dla dziewcząt: W Jego Ranach jest nasze zdrowie

W dniach 7 – 8 listopada 2014 r. 12 dziewcząt z Warszawy, Staroźreb k. Płocka i Pułtuska wzięło udział w rekolekcyjnych dniach skupienia zorganizowanych w naszym Domu Macierzystym w Płocku. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego. Po kolacji uczestniczki rekolekcji zebrały się w naszej domowej kaplicy na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a następnie na Adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Wieczorne czuwanie zakończyło się Mszą odprawioną przez o. Wojciecha, dominikanina z Warszawy.
Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się poranną modlitwą Kościoła –jutrznią. Po śniadaniu dziewczęta wzięły udział w katechezie: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” (Łk 18, 35 – 43). Bardzo cennym świadectwem Bożego działania i opieki Matki Najświętszej w życiu wypełnionym darem cierpienia podzieliła się z nami p. Ania z Płocka. Dziewczęta mogły także wysłuchać świadectwa nawrócenia Piotra, byłego narkomana, który wspólnie z Jackiem dzielą się z młodzieżą w całej Polsce radością powrotu do Chrystusa i Kościoła (wyrwanizniewoli.pl). Ukoronowaniem naszych dwóch dni skupienia była Msza św. odprawiona w kaplicy domowej Sióstr w intencji uczestniczek z prośbą o pomoc Bożą w rozeznawaniu życiowej misji – powołania. We Mszy św. uczestniczyła cała wspólnota siostrzana wraz z Siostrą Przełożoną Anną.
W czasie rekolekcji dziewczętom towarzyszyły: s. Ismena, s. Ancilla, s. Kinga.

Wszystkie dziewczęta zainteresowane pogłębieniem swej przyjaźni z Jezusem zapraszamy na kolejne rekolekcje, które odbędą się w naszym domu w Płocku w dniach 16-18 stycznia 2015 r.