Poświęcenie tablic

4 czerwca 2022 roku, na posesji, na której znajdował się rodzinny dom Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej,  tablicę pobłogosławił ks. Jacek Orszulik, proboszcz bulowickiej parafii św. Wojciecha. Odnowiono także historyczną studnię, z której w dzieciństwie czerpała wodę służebnica Boża. Na uroczystość przybyły Siostry Pasjoniski z kilku wspólnot, Rodzina Matki Józefy oraz sąsiedzi. Dzień później, 5 czerwca w kościele parafialnym w Bulowicach, tablicę pamiątkową ku czci Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa odsłoniła Przełożona Generalna Zgromadzenia M. Agnes Jaszczykowska, a pobłogosławił Ks. bp Piotr Greger. To w tej świątyni kandydatka na ołtarze została ochrzczona. W czasie Eucharystii, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy, ponad stuosobowa grupa młodzieży przystąpiła do sakramentu bierzmowania.