Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha (Ps 45,11)

Odśpiewaniem Psalmu 45 rozpoczęła się w Płocku 9 sierpnia 2018 r. uroczystość obłóczyn trzech Postulantek: Mai, Marii i Magdaleny. Zebrane w kapitularzu Domu Macierzystego Siostry oraz zaproszeni Kapłani byli świadkami, jak trzy młode kobiety, proszą Matkę Generalną i Siostry, „by nauczyły je naśladować Chrystusa Ukrzyżowanego, żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, trwać w modlitwie, czynić pokutę oraz służyć Kościołowi i wszystkim ludziom”. Po Liturgii Słowa Matka Agnes Jaszczykowska, Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, zachęcała przyszłe Siostry, aby wiernie służyły Chrystusowi Ukrzyżowanemu oraz by habit, zewnętrzna szata, którą za chwilę otrzymają, była znakiem nieustannej pracy wewnętrznej. Wraz z habitem każda z Sióstr Nowicjuszek otrzymała nowe imię.

Zgodnie ze zwyczajem Zgromadzenia, wśród żyjących Sióstr nie mogą powtarzać się imiona. Od uroczystości tegorocznych obłóczyn mamy więc s. Lenę, s. Halinę i s. Martę. Bogu niech będą dzięki! Siostry polecamy wstawiennictwu świętych patronów Zgromadzenia.