Pierwsze śluby

4 października 2014r., w uroczystość naszego Zakonodawcy św. Franciszka z Asyżu, w kaplicy Domu generalnego w Warszawie S. Terezja Kupniewska złożyła pierwsze śluby. Na ręce Matki generalnej Anity Popielewskiej w obecności zebranych sióstr oraz najbliższej rodziny przyrzekła Bogu życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił O. Franciszek Zienkiewicz OFM, przełożony bernerdyńskiej wspólnoty z Czerniakowa. Współkoncelebrował Ks. kan. Janusz Cegłowski, proboszcz rodzinnej parafii S. Terezji.