Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!

Gdy po wysłuchaniu Ewangelii, w czasie Mszy świętej koncelebrowanej o godz. 15.30 w kaplicy Domu Macierzystego w Płocku Siostra Wiktoria została wezwana przez Mistrzynię Nowicjatu swoim imieniem, odpowiedziała „Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!”. Następnie na pytanie Przełożonej generalnej: „Droga Siostro, o co prosisz Boga i Jego Kościół Święty?”, odpowiedziała, że o to, by „…mogła poświęcić się Bogu i Jego Królestwu przez złożenie ślubów…”. Prośbie stało się zadość po homilii. Siostra Wiktoria w obecności zebranych Sióstr, Kapłanów i najbliższej rodziny, na ręce Matki Generalnej złożyła śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po tym akcie O. Egidiusz Włodarczyk OFM poświęcił i nałożył Siostrze krzyż profesyjny oraz czarny welon. Neoprofeska otrzymała także Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

Życzymy Siostrze Wiktorii wierności w wypełnianiu ślubów zakonnych.