Ogólnopolski projekt edukacyjny „Misje z pasją”

Kościół „z natury swojej jest misyjny” (Ad gentes 7). Podstawowym zadaniem Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia. Dla misjonarzy najważniejszym zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny. Nie oznacza to jednak, że misjonarze nie zwracają uwagi na doczesne potrzeby środowisk, w których pracują. Dlatego Kościół oprócz organizowania opieki duszpasterskiej, dokłada także wszelkich starań, aby miejscowa ludność miała dostęp do opieki medycznej, edukacji, czystej wody, ubrań czy żywności. Misje to troska o każdy aspekt ludzkiego życia. W to wyjątkowe dzieło Kościoła wpisuje się działalność Sióstr Pasjonistek, które zainicjowały Ogólnopolski projekt – „Misje z pasją”. Autorki, Ewa Kundera, s. Brygida Paszkowska CSP i s. Faustyna Czajkowska CSP, zaproponowały wiele różnych form realizacji projektu, dzięki czemu jest on skierowany do uczestników w różnym wieku. Zachęcamy dyrektorów placówek oświatowych, katechetów, wychowawców i wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętne dobro najuboższych do zapoznania się z treścią projektu (PLIK PDF DO POBRANIA) oraz czynnego włączenia się w jego realizację. Chęć przystąpienia do projektu należy zgłosić Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@siostrypasjonistki.pl.

Istnieje możliwość opublikowania nadesłanych sprawozdań z realizacji projektu (opis, zdjęcia, film) na stronie internetowej Sióstr Pasjonistek oraz w mediach społecznościowych. Osoby bezpośrednio zaangażowane oraz instytucje otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.

Aby pomóc misjom w Kamerunie prowadzonym przez Siostry Pasjonistki można dokonać wpłaty na konto:

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA
NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
DOM GENERALNY
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57
PLN: 63 1020 1013 0000 0202 0444 9609
tytułem Misje
BPKOPLPW
PKO BP S.A. Oddział 1 w Warszawie
ul. Sienkiewicza 12/14. 00-944 Warszawie