Odeszła do Pana Siostra Marta – Stanisława Peszyńska (1951-2017)

Siostra Marta urodziła się 2 września 1951 roku w Kobrzyńcu, powiat Rypin, parafia św. Bartłomieja w Rogowie, gdzie przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Była córką Stanisława i Władysławy zd. Borkowska, czwartym dzieckiem wśród dziesięciorga rodzeństwa (8 braci i 2 siostry).
Rodzice z pracy rąk nabyli 8-hektarowe gospodarstwo rolne, na którym pracowali, aby wyżywić rodzinę. Wcześnie odeszli do Pana, ojciec zmarł mając 54 lata, a matka 62 lata, obecnie nie żyje też czterech braci.
W 1971 roku jako 20-letnia dziewczyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Płocku, pierwsze śluby złożyła w 1973 roku, a wieczystą profesję 12 sierpnia 1981 roku w Domu Macierzystym w Płocku. Pracowała na wielu placówkach Zgromadzenia: w Warszawie, Łodzi, Płocku, Głownie, Częstochowie, Strzemieszycach i Staroźrebach. W Zgromadzeniu pełniła wiele posług m.in. w kuchni, przy furcie, jako krawcowa. W parafiach zajmowała się pracą charytatywną We wspomnieniach Mistrzyni Junioratu zapisała się jako rozmodlona, pracowita, niekonfliktowa, usłużna, miła w kontaktach, spokojna i uczynna w życiu wspólnotowym. Ceniła swoje powołanie i śluby zakonne. Ofiarna dla ludzi, kochała Zgromadzenie, co potwierdziła swoją pracą na placówkach zakonnych. Miała problemy zdrowotne, bo już w 1975 roku przeszła amputację nerki i choroby z czasem się nawarstwiały, co przysparzało jej cierpienia. Dała się poznać jako gospodarna i oszczędna zakonnica oraz dobra organizatorka. Jej najmłodsza siostra uważa, że nauczyła się tego od swojej matki, która w trudnych sytuacjach życiowych musiała organizować dom, aby wyżywić gromadkę dzieci.
Obowiązki przełożonej domu zakonnego pełniła w Częstochowie w latach 1990-1993 oraz w Staroźrebach od 1 września 2004 r. do końca swojego życia.
Na mocy decyzji władz Zgromadzenia placówka w Staroźrebach została przeznaczona dla sióstr starszych i chorych, których z biegiem lat przybywa. W związku z czym powstała konieczność zbudowania nowego domu, aby odpowiadał wymogom osób starszych i chorych. W roku 1991 Zgromadzenie wybudowało klasztor przy ul. Kościelnej 34 z piękną kaplicą. Po upływie kilku lat użytkowania obiekt wymagał dość poważnych remontów. Prace remontowo-konserwatorskie podjęto w 1998 roku.
Siostra Marta w 2001 roku została skierowana na placówkę do Staroźreb, a w 2004 roku objęła funkcję przełożonej miejscowej wspólnoty.
Dała się poznać jako nie tylko pracowita, ale niezwykle cierpliwa i usłużna wobec starszych i chorych sióstr oraz dobra organizatorka. Podjęła się kolejnego całościowego remontu domu Zgromadzenia w Staroźrebach, który został rozpoczęty dzięki jej staraniom wiosną 2007 roku.
Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo-konserwacyjnym dom Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach wygląda estetycznie i dobrze służy wspólnocie zakonnej liczącej 20 sióstr.
Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te zabiegi zostały dokonane dzięki staraniom i wysiłkowi s. Przełożonej Marty przy współpracy i pozwoleniu Przełożonych wyższych Zgromadzenia oraz ogromnym wsparciu z Nieba, bo trudno uwierzyć aby osoba z problemami zdrowotnymi, często niezrozumiana i często niedoceniona w tych wysiłkach, mogła podołać i sfinalizować taki projekt.
Nawet w ciężkiej chorobie myślała o dobru Zgromadzenia. Gdy była już w szpitalu postanowiła i zarządziła, by wymieniono niszczejące ogrodzenie posesji Zgromadzenia od strony posesji sąsiadów o długości 97 m oraz, by pomalowano kilka pomieszczeń mieszkalnych sióstr.
Siostra Przełożona Marta zmarła 10 czerwca 2017 roku w sobotę w Godzinie Miłosierdzia Bożego. Opatrzona sakramentami świętymi przez kapelana ks. Tomasza Lemańskiego. Świadoma była wcześniej, że odejdzie i spokojnie z rozsądkiem przysposabiała się do tego odejścia, aby pozostawić Wspólnocie Zakonnej ład i porządek i stanąć przed Panem do rozliczenia za wierną służbę w miłości Ukrzyżowanemu, mimo utrapień jakich nie szczędziło jej życie.
Prosiła rodzinę, aby na jej pogrzeb, zamiast kwiatów, zamówić Mszę św. gregoriańską. A na pytanie rodziny, czy chce być pochowana w rodzinnych stronach odpowiedziała, że prawie pół wieku przeżyła w Zgromadzeniu i wolałaby pozostać wśród Sióstr swego Zgromadzenia.
Pogrzeb odbył się 14 czerwca 2017r. w kościele św. Onufrego w Staroźrebach. Doczesne szczątki zmarłej siostry Marty spoczęły na cmentarzu parafialnym w grobowcu Sióstr. Mszę świętą pogrzebową koncelebrowało 22 kapłanów. Miejscowy proboszcz ks. B. Sabat wygłosił kazanie. W pogrzebie uczestniczyło także dwóch kleryków, Przełożona generalna Agnes Jaszczykowska z Zarządem, Siostry Pasjonistki z miejscowej wspólnoty i z różnych placówek oraz Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, najbliższa rodzina i wierni świeccy. Sekretarz Bpa Płockiego Piotra Libery odczytał list od Ordynariusza, słowo pożegnania wygłosił ks. B. Czupryn – odpowiedzialny w diecezji płockiej za osoby konsekrowane.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…