Odeszła do Pana S. Lidia Halina BARTNICKA (1926-2021)

15 grudnia 2021 roku w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Płocku w wieku 95 lat zakończyła swe ziemskie życie Siostra Lidia–Halina Bartnicka. Siostra Lidia urodziła się 14 października 1926 roku w miejscowości Jasin k. Rypina woj. kujawsko-pomorskie.
Do Zgromadzenia wstąpiła 9 września 1947 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 15 sierpnia 1951 roku, a profesję wieczystą – 12 sierpnia 1956 roku.
Siostra Lidia była wieloletnią katechetką, służyła dzieciom i młodzieży przybliżając im Jezusa. Bardzo kochała dzieci i zatroskana była o ich katolickie wychowanie w rodzinach. Pracowała w Tomaszowie Maz., Łodzi, Warszawie-Wilanowie, Dąbrowie Górniczej, Pomiechowie, Mucharzu i Rypinie. Po przejściu na emeryturę pełniła posługę charytatywną w par. św. Józefa w Kielcach, To dzięki Siostrze Lidii powstało, działa i świetnie się rozwija Stowarzyszenie Życia Ewangelicznego w Kielcach. Kościół Kielecki dostrzegł Siostry zaangażowanie przez 25 lat na rzecz drugiego człowieka i odznaczył w Uroczystość Bożego Miłosierdzia w 2015 r. Orderem „Beati Misericordes”. Od 2016 r. przebywała w Płocku. W Płocku pełniąc nadal posługę charytatywną, odwiedzała około 30 osób, przybliżała Boga ludziom również w szpitalu i hospicjach. O swojej pracy mówiła: „Idę do nich z dobrym słowem. Mam też ze sobą jakąś bułkę czy ciastko. W prostych słowach ich pocieszam. Jeśli można, wspólnie się z nimi pomodlę”.
Dwa razy w tygodniu szła do hospicjum, siadała przy łóżkach chorych i po prostu przy nich była: jeśli można było z nimi rozmawiać – to rozmawiała, a jeśli nie – to zwyczajnie czuwała. A gdy wracała do domu, szła do kaplicy i prosiła Jezusa o ulgę w cierpieniu dla chorych, których odwiedziła. Siostra Lidia była Siostrą pełną apostolskiego zapału, hartu ducha – mimo upływających lat. Kochała ludzi i swoje Zgromadzenie. Uczynione przez Siostrę dobro na pewno przyniesie dobre owoce.
Pogrzeb Siostry odbył się 20 grudnia 2021 roku. Mszę święta sprawowano o godz. 12.00 w kaplicy cmentarnej przy ul Kobylińskiego, po której ciało Siostry spoczęło w grobowcu Sióstr Pasjonistek. w Płocku.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…