Odeszła do Pana S. Leontyna Rozalia DANEL (1923-2021)

Dnia 17 stycznia 2021 roku w szpitalu w Wadowicach w wieku 97 lat zmarła Siostra Leontyna – Rozalia Danel. Siostra Leontyna urodziła się 6 listopada 1923 roku w Pawli Wielkiej pow. Żywiec. Do Zgromadzenia wstąpiła 17 września 1945 roku, pierwszą profesję zakonną złożyła 12 sierpnia 1948 roku, a profesję wieczystą 27 lutego 1954 roku.
Siostra Leontyna pracowała jako pielęgniarka w Rypinie, Płońsku i Pułtusku. Przez 10 lat katechizowała w Pułtusku, Płocku, Głownie i w Łodzi na Grabieńcu. Pracowała tez w Seminarium Duchownym w Płocku w charakterze pielęgniarki. Na kilku placówkach i przez wiele lat pełniła funkcję Przełożonej Wspólnoty Sióstr. Od 1999 roku przebywała na placówce w Mucharzu koło Wadowic.
Zjednoczona ze swoim Oblubieńcem Chrystusem Cierpiącym, wciąż rozmodlona z różańcem w ręku. Zawsze obecna na wspólnych modlitwach., serdeczna wobec Sióstr, bardzo wrażliwa, w cichości i pokorze niosła swój codzienny Krzyż. Do końca swoich dni zachowała trzeźwość umysłu i zatroskanie o dobro Zgromadzenia.
Pogrzeb Siostry Leontyny odbył się 23 stycznia 2021 roku. O godz. 11.30 został odmówiony Różaniec w kościele parafialnym w Mucharzu, a następnie odprawiona Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00. Ciało Siostry spoczęło w grobowcu Sióstr Pasjonistek na mucharskim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…