Odeszła do Pana S. Danuta Gabriela KWIATKOWSKA (1933-2021)

Siostra Danuta urodziła się 13 lutego 1933 roku w miejscowości Krery pow. Przasnysz. Rodzicami byli Antoni i Marianna z domu Kowalska. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej przyjęła w par. Dzierzgowo. Wychowała się w rodzinie katolickiej, w której wartości religijne były na pierwszym miejscu. Do kościoła miała ponad 3 km, a w czasie okupacji 5 km. Starała się nie opuszczać niedzielnej Mszy św. Do roku 1958 rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Następnie rodzina zamieszkała w Mławie. Miała jedną siostrę i dwóch braci. Szkołę podstawową ze względu na trwającą wojnę ukończyła w 1949 r. Powołanie zakonne Siostry Danuty kształtowało się już od najmłodszych lat pod wpływem atmosfery religijnej panującej w domu. Dużą rolę w jego rozwoju odegrała mama. O wstąpieniu do Zgromadzenia Męki Pańskiej zdecydowało spotkanie z Siostrami pochodzącymi z tej parafii. Do Zgromadzenia wstąpiła 9 października 1949 roku. Pierwsze śluby złożyła 12 sierpnia 1952 roku, a wieczyste 12 sierpnia 1957 roku. Na początku życia zakonnego pracowała jako pomoc wychowawczyni w Przedszkolu w Mucharzu i w Płocku. Pracowała też w Goślicach, Brwilnie „Antoniówce” i w Seminarium Duchownym jako opiekunka chorych. Następnie ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu i uzyskała świadectwo dojrzałości. Następnie w Olsztynie – Braniewie Kurs katechetyczny i rozpoczęła pracę jako katechetka na placówkach w Będzinie, Rypinie, Łodzi – Grabieńcu, Porębie Żegoty, Kielcach, Sierpcu, Płońsku i Pułtusku. W Sierpcu i Płońsku pełniła też funkcję przełożonej Wspólnoty Sióstr. Po przejściu na emeryturę wyjechała do Orszy na Białoruś i w latach 1998- 2003 pracowała m.in. jako zakrystianka przy kościele Ojców Marianów. Po powrocie przez dziewięć lat przebywała w Sierpcu w domu własnym Zgromadzenia. Do Staroźreb przybyła w 2012 roku i tu dnia 16 marca 2021 roku zakończyła swe ziemskie życie. Przez całe życie bardzo kochała Maryję i nie rozstawała się z różańcem. Na końcu swego życiorysu z 1985 roku napisała: „Matko Najświętsza błagam Cię, uproś mi u Swego Syna Jezusa łaskę wierności i godzinę szczęśliwej śmierci oraz tym wszystkim, z którymi i wśród których pracuję i przebywam”. Można stwierdzić, że Maryja wyprosiła Jej te łaski, a teraz mamy nadzieję, że s. Danuta będzie się wstawiała za nami.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…