Od 75 lat wstawia się za nami

75 – rocznica „Narodzin dla Nieba” naszej Matki Założycielki Józefy Hałacińskiej, przypadająca 9 lutego, to wyjątkowa okazja, by na nowo zwrócić serca ku Temu, Który pierwszy nas umiłował i wybrał w swej odwiecznej mądrości. Sługa Boża Józefa Hałacińska gromadziła naszą strzemieszycką Wspólnotę przez trzy kolejne wieczory. Mamy nadzieję, że wspólna modlitwa oraz podjęte rozważania, na nowo zanurzą nas w tajemnicy pasyjnego charyzmatu. Jako duchowe córki Matki Józefy, w Strzemieszycach w sposób szczególny kontynuujemy dzieło Jej życia. W prowadzonym tu przez Zgromadzenie Domu Opieki dla Osób Starszych, pochylamy się nad Chrystusem obecnym w osobach samotnych i cierpiących. 

s. Rozalia Surmacz