Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie, jeśli nie narodzi się w Tobie

Parafraza słów naszego wieszcza Adama Mickiewicza nadała ton Bożonarodzeniowemu Misterium, które zaprezentowała grupa szkoły św. Jana Pawła II w Peterborough (Kanada) 8 stycznia 2017 roku w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Wszyscy występujący w Jasełkach uczestniczyli w Liturgii Eucharystii, po czym kolędą „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” gwiazdor wprowadził grupę do prezbiterium, gdzie właśnie została przedstawiona (w skrócie) historia narodzenia Chrystusa.
Najmłodsze dzieci radośnie i z entuzjazmem śpiewały współczesne pastorałki: „Bosy pastuszek”, „Świeć gwiazdeczko mała, świeć”, „Skrzypi wóz”. Klasyczne kolędy śpiewali wierni zebrani w kościele z akompaniamentem akordeonu. Pod koniec Nicole zadeklamowała „Orędzie Betlejemskie”:

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo.
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcić każde miejsce.
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy mnie się nie lękał.
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci mówi Bóg,
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się Synem Bożym.
Narodziłem się prześladowany od początku,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności
Narodziłem się w prostocie, abyś ty szedł prostą drogą.
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg,
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.
Na koniec wykonawcy trzymając się za ręce zarecytowali razem:
Weźmy się wszyscy za ręce,
zgodę zawrzyjmy w stajence.
Zgodę, pokój, przyjaźń szczerą,
świat zmienimy - jest nas wielu!
Chcemy w zdrowym świecie żyć -
przyjaciółmi wzajem być!
Stojąc zaśpiewaliśmy ostatnią zwrotkę tradycyjnej pięknej kolędy: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą”….

Pragnę serdecznie podziękować Siostrze Przełożonej Gaudencji, współsiostrom, duchowieństwu, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom za zaangażowanie się i pomoc w naszych corocznych Jasełkach. Deo gracias! s. Dolores Pius