Msza św. w Katedrze Płockiej

W czasie Mszy świętej sprawowanej 30 maja 2021 roku w Katedrze Płockiej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego, Abp. Salvatore Pennacchio, Siostry Pasjonistki dziękowały za 100 lat posługi. Homilię wygłosił Pasterz Diecezji Płockiej, Bp Piotr Libera. W uroczystości uczestniczyło ponad siedemdziesiąt Pasjonistek, posługujących w Polsce, Kamerunie, Kanadzie i we Włoszech. Mszę św. z Nuncjuszem koncelebrowało trzech biskupów płockich i około czterdziestu prezbiterów. -Bóg chciał, by Zgromadzenie teraz zostało założone na czasy zmagania dobra ze złem – przypomniał Kaznodzieja słowa Matki Założycielki Józefy Hałacińskiej. – Przedziwne jest to Boże dążenie, aby człowieka podnieść i poprowadzić ku górze, by spotkać się z nim przy krzyżu, w cierpieniu, aby spotkać się z nim tam, gdzie boli. Jednocześnie przedziwna jest ta prawda o Bogu, który objawia się nam uniżając samego siebie,  zstępując z nieba – kontynuował w homilii Ksiądz Biskup. – Zgłębiała tę prawdę wnikliwie Matka Józefa Hałacińska, która 100 lat temu założyła nowe Zgromadzenie, założyła je po to, aby Pasjonistka stała zawsze blisko krzyża, a jednocześnie blisko cierpiących i chorych, blisko dzieci w ich procesie wychowania do wiary, a to wszystko po to, aby nie zmarnować cierpienia – mówił Biskup Płocki. – Chciała Wasza Założycielka, Drogie Siostry, aby to Zgromadzenie było zadośćuczynieniem i przebłaganiem za obrazę wojny, za bezbożne rewolucje, za ówczesne skandale i podziały w Kościele, także naszym, płockim – przypominał Biskup Piotr. – Idźcie zatem dalej, Drogie Siostry z tym ogniem charyzmatu, z tą ewangeliczną wrażliwością do tych wszystkich miejsc, gdzie boli, gdzie boli zwłaszcza dusza współczesnego człowieka, a może wręcz ta dusza i jego życie duchowe obumiera. Idźcie dalej i uczcie zachowywać to czego Jezus nauczał – zwrócił się Kaznodzieja do Pasjonistek. Na zakończenie Mszy św. List Ojca Świętego Franciszka, skierowany do Przełożonej Generalnej M. Agnes Jaszczykowskiej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia, odczytał Ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Następnie Nuncjusz Apostolski w Polsce, Ks. Abp Salvatore Pennacchio wręczył Srebrny Medal Papieża Franciszka oraz Papieskie Błogosławieństwo. Zgromadzenie zostało także odznaczone Medalem Pamiątkowym Pro Masovia za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego, który w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył Przełożonej Generalnej Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, Pan Tomasz Kominek. Uroczystość uświetnił chór katedralny Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

s. Regina

Msza św. w Katedrze Płockiej

Msza św. w Katedrze Płockiej