Misyjny Dzień Sióstr Zakonnych

Patronami misji są święci o dwóch całkowicie odmiennych osobowościach. Franciszek Ksawery, „człowiek pierwszego frontu” oraz Teresa z Lisieux, karmelitanka, która nigdy nie opuszczała klasztoru – przypomniał w homilii ks. Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP. Kaznodzieja podkreślił, że tak ma wyglądać praca na misjach. Są osoby posłane, które bezpośrednio „w terenie” dają świadectwo o Chrystusie oraz takie, bez których modlitwy ta praca nie byłaby możliwa. Podziękowania padły między innymi pod adresem Sióstr Wizytek, które gościły misjonarzy i ich przyjaciół w kościele na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Misyjny Dzień Sióstr Zakonnych, przypadający 30 września, zgromadził w kościele Sióstr Wizytek przedstawicielki wielu wspólnot zakonnych, które posługują na misjach. We Mszy św. uczestniczyli także studenci Centrum Formacji Misyjnej, którzy przygotowują się do posługi misyjnej. Jedną ze studentek jest s. Karola Matyjaszczyk, pasjonistka, która po odbyciu formacji w Centrum, zasili placówkę misyjną prowadzoną przez Siostry Pasjonistki w Kamerunie. W modlitwie za misje, misjonarzy i o powołania misyjne towarzyszyły przyszłej misjonarce siostry Domu generalnego: s. Michalina Chołaj, s. Dariusza Baran, s. Regina Wiedro i postulantka Ewelina.

Siostry Pasjonistki posługują w Kamerunie od 1986 roku. Obecnie mieszkają i pracują na sześciu placówkach. Jedna z nich jest domem formacyjnym.