„Miłujcie się wzajemnie …”

Takie przesłanie wybrzmiewało podczas Drogi Krzyżowej prowadzonej w dniu 7 kwietnia (piątek) 2017 roku przez dzieci i młodzież Szkoły Polskiej św. Jana Pawła II w Peterborough (Kanada). Rozważania czytały uczennice z klasy II (najmłodsze), uczniowie ze szkoły podstawowej, średniej i młodzież uniwersytecka. Niektórzy nieśli własnoręcznie zrobione Krzyże. Pomiędzy poszczególnymi stacjami śpiewaliśmy: Któryś za nas cierpiał rany lub Za ten Krzyż i twoje łzy, za serdeczne krople krwi, Jezu dziękuję Ci.
„(…) Był piątek, ponad 2000 lat temu (…). Ludzie zebrani w tłumie wołali głośno: Ukrzyżuj Jezusa! Takiego Boga nie chcemy! Precz z takim Królem!
Ja zrobię inaczej. Kocham takiego Boga. Nie będę wołać przeciw Bogu. Nie będę dokuczać, aby bolało. Obronię skazanego. Nikomu nie będę życzyć śmierci. Bo tak nauczał Jezus: miłujcie się wzajemnie.”

s. Dolores Pius