Medal dla Siostry Tymoteuszy

Święty Józef, jest Patronem Archidiecezji Łódzkiej. Mszy św. sprawowanej w bazylice archikatedralnej, w jego liturgiczne wspomnienie przewodniczył i kazanie wygłosił J. E. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia – Złote i Srebrne Krzyże dla Archidiecezji Łódzkiej. Nagrody te ustanowiono 25 marca 1998 roku dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla łódzkiego Kościoła. Srebrne Medale Zasługi przyznano kilkunastu osobom, w tym s. Tymoteuszy Elżbiecie Korzonek – pasjonistce, za szczególne zasługi w dziedzinie katechizacji. Siostra Tymoteusza w latach 1992-2004 katechizowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, przygotowując dzieci do I Komunii Świętej, organizując przedstawienia religijne w szkole i w katedrze, wspierając rodziny zaniedbane moralnie i duchowo. Medal odebrała s. Faustyna Czajkowska, przełożona łódzkiej wspólnoty. Odznaczenia osobiście wręczył każdemu Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji.