List Papieża Franciszka

Do Przewielebnej Matki

M. Agnes Bożeny Jaszczykowskiej

Przełożonej Generalnej

Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa

(Siostry Pasjonistki)

Warszawa

Łączę się w modlitwie i w radości Waszego Zgromadzenia, które 1 maja br. będzie obchodziło w Płocku Jubileusz 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia i działalności. Serdecznie pozdrawiam Matkę Generalną i wszystkie Siostry Pasjonistki, które codzienną posługą, podejmowaną w duchu charyzmatu zakonnego, włączają się w zbawczą misję Chrystusa i Kościoła.

Niech ten wyjątkowy czas łaski, dziękczynienia i modlitewnego trwania przy Chrystusie Ukrzyżowanym, ożywi serca Sióstr duchem pierwotnej miłości (por. Ap 2, 49), by z nowym impulsem wiary wypełniały wolę Bożą, świadczyły o miłości Cierpiącego Zbawiciela, wynagradzały za grzechy ludzi i wypraszały łaskę miłosierdzia dla świata. Takiej drodze dążenia do świętości była szczególnie wierna Wasza Założycielka, Sługa Boża, Matka Józefa Hałacińska. W codziennym naśladowaniu Chrystusa dźwigającego Krzyż widziała ona szczególną drogę, która prowadzi do zbawienia.

Bez wielkodusznej odpowiedzi Waszej Założycielki na Boże wezwanie, Zgromadzenie nie mogłoby ani powstać ani podejmować apostolskiej posługi i dzieł miłosierdzia. Swoim życiem dała ona przykład, w jaki sposób poprzez modlitwę, ofiarę, pokutę, poświęcenie oraz cierpliwe znoszenie trudności i cierpień, Siostry mogą realizować powierzoną im misję. Niech inspiracją w podejmowaniu zakonnych zadań będzie hasło Waszego Zgromadzenia: Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5, 14).

Życzę, by Siostry pozostały wierne temu zawołaniu, realizując z zapałem charyzmat Zgromadzenia, a zachowując żywą pamięć twórczej  mocy jego początków, potrafiły z odwagą dostosować go do nowych warunków i potrzeb. Z mocą ducha przekazujcie wszystkim orędzie o miłości Jezusa Ukrzyżowanego, zwłaszcza tym, którzy Go nie znają lub od Niego się oddalili. Niech posługa Sióstr dla dobra najbardziej potrzebujących: dzieci, opuszczonej młodzieży, osób starszych, chorych i bezdomnych wyda godne owoce i przybliża wszystkich do Chrystusa.

Dziękując Siostrom za charyzmatyczną posługę, wiernie pełnioną na przestrzeni minionych lat w Kościele, w Polsce oraz innych krajach – Kanadzie, Włoszech, Niemczech i Kamerunie – zawierzam każdą Siostrę Pasjonistkę Ukrzyżowanemu Panu Jezusowi i Jego Bolesnej Matce. Niech z Krzyża Chrystusa Zgromadzenie nadal czerpie moc ducha w wypełnianiu aktualnych wyzwań.

Na owocne przeżywanie Roku Jubileuszowego, Matce i wszystkim Siostrom Pasjonistkom, jak również Uczestnikom okolicznościowych Uroczystości, z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 marca 2021 r.

Franciszek

 

Strona pierwsza, Strona druga