Konspekty katechez na Wielki Post

Drodzy Katecheci!

Okres Wielkiego Postu, to szczególny czas rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek na stałe w swą duchowość ma wpisaną kontemplację Tajemnicy Odkupienia Człowieka. Mękę Pańską rozważamy przez cały rok, niezależnie od okresu liturgicznego. Wierzymy, że słowa naszej Założycielki, Sługi Bożej M. Józefy Hałacińskiej „Kto rozważa Mękę Pańską, dojdzie do wielkiej doskonałości”, są ciągle aktualne i skierowanie do wszystkich ludzi, nie tylko sióstr zakonnych. Od 100 lat na ziemiach polskich modlimy się i pracujemy dla dobra naszej Ojczyzny i Kościoła. Posługujemy także w Niemczech, we Włoszech, w Kanadzie i na misjach w Kamerunie. Pragniemy, aby dzieło naszej Założycielki rozszerzało się, dlatego proponujemy katechezy o Jej życiu i pozostawionym dziele. Liczmy, że zamieszczone poniżej konspekty, będą dla Państwa inspiracją do poprowadzenia katechez w Wielkim Poście.

 

 

Szkoły podstawowe

Klasy I-III

Matka Józefa Hałacińska – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek – s. Brygida Paszkowska CSP

Matka Józefa uczy nas miłości do Jezusa Ukrzyżowanego – s. Daria Krześniak CSP

Sekret radości życia – s. Aniceta Goszczycka CSP

Siostra Józefa Hałacińska wzorem naśladowania Pana Jezusa – s. Stefania Gajda CSP

Prezentacja do konspektu: Siostra Józefa Hałacińska – prezentacja do katechezy – s. Stefania Gajda CSP

Klasy IV-VI

Matka Józefa Hałacińska uczy mnie miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego – s. Emmanuela Kalinowska CSP

Klasy VII-VIII

Co mam czynić Pasja życia Matki Józefy – s. Augustyna Zielińska CSP

Szkoły ponadpodstawowe

Joanna, Katarzyna, Józefa, czyli – trzy decyzje – jedna pasja! – s. Faustyna Czajkowska CSP

Matka Hałacinska Założycielka Sióstr Pasjonistek- życie i działalność – s. Dominika Dudzik CSP

Krzyż Jezusa Chrystusa szkołą ofiarnej miłości w życiu – s. Dolorosa Rachocka CSP

Prezentacja do konspektu: Krzyż Jezusa Chrystusa… – s. Dolorosa Rachocka CSP

Film 1 do konspektu: Krzyż Jezusa Chrystusa… – s. Dolorosa Rachocka CSP

Film 2 do konspektu: Krzyż Jezusa Chrystusa… – s. Dolorosa Rachocka CSP

Poszła aby głosić, katecheza historyczna o Założycielce – s. Justyna Rosińska CSP

Z Matką Józefą odkrywamy własne powołanie, katecheza powołaniowa – s. Justyna Rosińska CSP, s. Faustyna Czajowska CSP