Jubileusze życia zakonnego

9 sierpnia, w święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dziewięć Sióstr naszego Zgromadzenia wyśpiewywało Najwyższemu dziękczynne TE DEUM LAUDAMUS za łaskę powołania, wielorakie dary i dobrodziejstwa Boże. 60 – lecie ślubów zakonnych świętowały: S. Gracjana Matusiak, S. Błażeja Tyburska, S. Lucjusza Waligóra, S. Bernarda Błażejewska, S. Gregoria Kiwit, 50 – lecie profesji zakonnej obchodziła S. Mariola Olesinkiewicz, a 25 – lecie – S. Olga Wielgolaska, S. Czesława Sękowska, S. Aniela Przywitowska.
Nasza Wspólnota Zakonna w modlitwach powierzała Bogu także zmarłe Jubilatki: S. Eustachię Pietruszkę, S. Ignację Krupę, S. Gertrudę Kisiel i S. Bognę Susło. W przeddzień Uroczystości odbyła się akademia przygotowana przez Siostry juniorystki pod kierunkiem S. Agnes – mistrzyni, dedykowana specjalnie dla Sióstr Jubilatek. W wieczorze poświęconym Jubilatkom wzięły udział zarówno Siostry z Domu Macierzystego w Płocku, jak i z innych Wspólnot naszego Zgromadzenia oraz kapłani: O. Dawid Kołodziejczyk, ks. prałat Z. Książek – proboszcz ze Strzemieszyc, ks. Z. Witkowski. Matka Anita Popielewska, przełożona generalna składając życzenia Jubilatkom, powiedziała, że Zgromadzenie włączając się głęboko w przeżycia jubileuszowe, jest wdzięczne Siostrom Jubilatkom za przykład życia oddanego Bogu i ludziom, za lata żmudnej, często ukrytej pracy, za dar cierpienia i modlitwy.
Mszy św. Jubileuszowej o godzinie 10.30 w kaplicy Domu macierzystego w Płocku przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski. Współkoncelebransami byli O. Dawid Kołodziejczyk, ks. prałat Z. Książek proboszcz ze Strzemieszyc, ks. prob. T. Wielgolaski (brat S. Olgi), ks. T. Nikicin, proboszcz z par. Lubowidz. Siostry Jubilatki, ze świecami w rękach, zostały procesjonalnie wprowadzone przed ołtarz. W homilii Ksiądz Biskup powiedział: Jubileusz jest okazją do zadumy nad tym, co było nam dane. Pośród historii życia dostrzegamy Boga, który jest reżyserem naszego życia. Jubileusz to czas dziękczynienia Bogu Stwórcy za życie, za tych których kochamy. I dalej kontynuował, my dziękujemy dzisiaj Bogu za Jubilatki, które pozytywnie odpowiedziały na Boże zaproszenie, które zaryzykowały własnym życiem, aby służyć Chrystusowi w drugim człowieku. Chociaż Siostry nie zajmują stanowisk w parlamencie, ale poprzez modlitwę mają wpływ na życie świata. Kaznodzieja nawiązał do liturgicznego wspomnienia św. Teresy Benedykty do Krzyża, która jest tak bliska Zgromadzeniu Pasyjnemu. Tajemnica Krzyża głęboko wpisana była w jej życie. Możemy o niej powiedzieć, błogosławiona w krzyżu, błogosławiona przez Krzyż. Jezus przyszedł na ziemię z programem Krzyża i zaprasza nas do pójścia za Nim. Ksiądz Biskup homilię zakończył słowami modlitwy św. Patryka: Chryste, bądź ze mną, we mnie, za mną, przede mną. Bądź w sercu tego, który myśli o mnie. Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie. Bądź w uszach tego, który mnie słucha. Bądź w ustach tego, który mówi do mnie. Jezu, bądź w nas.
Po homilii Siostry Jubilatki ponowiły śluby zakonne, a na ofiarowanie poniosły do ołtarza dary: chleb i wino, świecę i kwiaty. Razem z darami złożyły Bogu 60, 50, 25 lat swego zakonnego życia, życia oddanego na wyłączną służbę Najwyższemu. Złożyły też swoje dziękczynienie za Bożą opieką i darowane im przez Niego niezliczone dary i łaski.
Przed błogosławieństwem Siostra Czesława Sękowska w imieniu wszystkich Jubilatek podziękowała Księdzu Biskupowi za obecność, za przewodniczenie Najświętszej Eucharystii, za skierowane słowo. Słowa wdzięczności skierowała również do obecnych kapłanów, do Matki generalnej wraz z Zarządem oraz do wszystkich Sióstr przybyłych z różnych Wspólnot na tę uroczystość.