Jubileusz w Strzemieszycach

Chociaż centralne uroczystości jubileuszowe w Strzemieszycach Wielkich z dnia 13 października już minęły, to w naszej pamięci nadal są żywe… Dla wspólnoty naszego domu nie było to tylko jednorazowe świętowanie, ale dopełnienie naszych duchowych przygotowań, w które starałyśmy się włączyć nie tylko my same, ale również tutejsi parafianie. Dlatego też zapraszałyśmy ludzi na Duchowe SPA, które odbywały się w poniedziałki wieczorem. Wspólna modlitwa i przebywanie przy skromnym poczęstunku zrodziło wśród ludzi pragnienie kontynuowania takich spotkań… Bezpośrednim duchowym przygotowaniem było Triduum, podczas którego zgłębialiśmy tajemnice duchowości franciszkańskiej, pasyjnej i Maryjnej, słuchając konferencji o. Romana (franciszkanina) i adorując Najświętszy Sakrament.


Jedną z form przygotowania do Jubileuszu był zorganizowany w kościele parafialnym wiosną – Wieczór Uwielbienia Krzyża. Pod koniec wakacji zaprosiłyśmy mieszkańców Zagłębia do naszego domu na wydarzenie zatytułowane „Zakończenie lata z piosenką”. Dzięki tym różnorodnym spotkaniom, jako Siostry Pasjonistki mogłyśmy bardziej przybliżyć ludziom naszą duchowość oraz działalność, którą staramy się realizować w duchu zostawionym nam przez Matkę Założycielkę Józefę Hałacińską.


Sam dzień Jubileuszu zgromadził nas na uroczystej Mszy św. o godz. 12:00 w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Kaszaka, który także wygłosił okolicznościowe kazanie. W uroczystości wzięli udział i modlili się z nami ks. bp z Uzbekistanu Jerzy Matulewicz oraz ks. bp Piotr Skucha i oczywiście wielu zaproszonych kapłanów. Wśród gości nie zabrakło również władz miasta i dyrektorów ważnych instytucji Zagłębia.

Po Mszy św. można było obejrzeć spektakl o Założycielce, Słudze Bożej M. Józefie Hałacińskiej w wykonaniu dzieci i młodzieży, które uczą siostry Jozafata i Rozalia.

Wdzięczne Bogu za ten ważny czas, często wracamy do tych chwil, by ciągle trwać w klimacie radości, wzajemnej życzliwości oraz ciesząc się ze spotkania z Siostrami z innych placówek, które zaszczyciły nas swoją obecnością.

s. Rozalia Surmacz