Jubileusz w Kielcach

14 listopada 2021 r. w Sanktuarium św. Józefa Robotnika w Kielcach Siostry Pasjonistki dziękowały za 100 lat istnienia Zgromadzenia. We Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jana Piotrowskiego uczestniczył Zarząd Zgromadzenia, Siostry, które obecnie posługują w kieleckiej parafii oraz te, które posługiwały na przestrzeni minionych lat. Historia pracy Sióstr w Diecezji Kieleckiej sięga roku 1919, w którym M. Założycielka Józefa Hałacińska otworzyła dom w Strzemieszycach, należących wówczas do Diecezji Kieleckiej. Od 1957 roku siostry mieszkają oraz pełnią posługę na terenie parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Pod koniec Eucharystii Siostra Teresa Witkowska otrzymała z rąk Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego Medal za Zasługi dla Diecezji Kieleckiej. Siostra Teresa posługuje w Kielcach od 1982 roku, jest zakrystianką w kościele świętego Józefa Robotnika.

W celu duchowego przygotowania do jubileuszu, Siostry posługujące i mieszkające w Kielcach, tydzień wcześniej podczas Mszy świętych przybliżały Parafianom historię Zgromadzenia oraz życiorys Założycielki Sł. Bożej M. Józefy Hałacińskiej. Ostatni numer (5/2021) gazetki parafialnej W Rodzinie Józefa, został w całości poświęcony tematyce związanej ze Zgromadzeniem Sióstr Pasjonistek. Nie byłoby tak uroczystego święta, gdyby nie zaangażowanie Ks. prał. Jana Iłczyka, Proboszcza parafii, za co Zgromadzenie jest bardzo wdzięczne.

s. Regina