Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego, który potrwa do 2 lutego 2016 r. Doskonałą okazją do podjęcia refleksji na temat życia konsekrowanego jest przypadająca 28 października 2015 r. 50. rocznica podpisania Dekretu Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II.

INAUGURACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

W przeddzień rozpoczęcia Adwentu przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego, posługujący w Archidiecezji Warszawskiej, na zaproszenie J. Em. Kazimierza Kard. Nycza, metropolity warszawskiego, zebrali się na wspólnej Eucharystii w kościele p.w. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Przed Mszą wszystkich zebranych powitał proboszcz ursynowskiej parafii ks. prał. Edward Nowakowski, który podkreślił, że dziś wokół Ojca Archidiecezji zebrali się ci, którzy na co dzień swego Biskupa wspierają modlitwą. W homilii Ks. Kardynał nawiązał to tytułu świątyni, którą wybrano na miejsce rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego w Warszawie. Powiedział, że tak, jak Chrystus był Ofiarowany Bogu, tak każda osoba konsekrowana składa ofiarę z siebie. Podkreślił, że musi to być ofiara całkowita, bo jeśli człowiek nie składa ofiary całkowitej, to ani w życiu małżeńskim, ani kapłańskim, czy zakonnym nie będzie szczęśliwy. Zwrócił także uwagę na słowa Symeona, skierowane do Matki Bożej: A Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2,34), przypominając zebranym, że nie ma prawdziwej ofiary bez cierpienia. W dalszej części homilii metropolita warszawski nawiązał do 50. rocznicy ogłoszenia Dekretu Perfectae caritatis, który zobowiązał instytuty życia konsekrowanego do odnowy. Ta odnowa ma nieustannie trwać. Kard. Nycz przywołał także słowa Jezusa skierowane do św. Piotra: Wypłyń na głębię (Łk 5,4),które z mocą powtarzał św. Jan Paweł II. Głębią w życiu zakonnym ma być to, co było u jego początku, czyli śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kardynał podziękował wszystkim osobom, które w posłuszeństwie woli Bożej posługują na terenie Archidiecezji Warszawskiej w katechezie, szkolnictwie, czy też niosąc pomoc chorym i ubogim.
Metropolita warszawski prosił również o gorącą modlitwę w intencji powołań, zwłaszcza żeńskich: – To nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność: aby nie brakło sióstr i księży zakonnych. Aby Kościół był bogaty różnorodnością powołań, bo tylko wtedy udźwignie wszystkie zadania, które powierzył nam Chrystus.

Po homilii zebrane na Mszy św. osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne i przyrzeczenia:
Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, zachęceni głosem Namiestnika Chrystusowego do wspólnej modlitwy w intencji życia konsekrowanego, stajemy dziś przed Twoim Obliczem.
W łączności ze wszystkimi osobami konsekrowanymi w Kościele, wobec naszego Arcypasterza odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ojcze Miłości i Miłosierdzia, przyjmij nasze oddanie się Tobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Odkupiciela, umocnij nas swą łaską, byśmy żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności. Amen.
We Mszy świętej inaugurującej Rok Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Warszawskiej uczestniczyły Siostry Domu generalnego na czele z Matką generalną Anitą Popielewską. Oprawę liturgiczną przygotowali przedstawiciele różnych zgromadzeń zakonnych. Siostry Pasjonistki reprezentowała S. Tarsycja Kośka, niosąc chleb w procesji z darami.

INAUGURACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W WATYKANIE

Uroczystą Mszą św. odprawioną 30 listopada 2014r. w Bazylice św. Piotra rozpoczął się w Watykanie i w Kościele katolickim Rok Życia Konsekrowanego. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kard. Joao Braz de Aviz, który również wygłosił kazanie. W czasie homilii brazylijski kardynał nawiązał do listu apostolskiego papieża Franciszka Świadkowie radości, skierowanego do osób konsekrowanych na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane mówił prefekt Kongregacji – mają iść na cały świat, aby głosić mu Chrystusa, mają udawać się na peryferie istnienia, gdyż cała ludzkość tego oczekuje. I wreszcie papież liczy na to, że każda forma życia konsekrowanego zada sobie pytanie o to, o co pytają Bóg i dzisiejsza ludzkość, gdyż tylko zwracając uwagę na potrzeby świata i z łagodnością przyjmując bodźce Ducha Świętego ten Rok Życia Konsekrowanego stanie się prawdziwym kairosem, a więc czasem Boga, bogatym w łaskę i przemianę.

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO NA JASNEJ GÓRZE

Również 30 listopada, Mszą św. koncelebrowaną przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego w Polsce. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Janusz Sok CSsR, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. O. Sok rozpoczynając Mszę św. wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za ogłoszenie Roku Życia Konsekrowanego, który dla nas, osób konsekrowanych jest czasem naszego nawrócenia i po raz kolejny zawierzenia Bogu, przylgnięcia do Jego serca. W homilii O. Janusz Sok mówił: Całe życie jest zadaniem, by Boga wyglądać i Go szukać. Nasze życie to chodzenie po wodzie, i jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy wierni tej jednej niepodzielnej Miłości, a gdy mamy Jego serce, potrafimy kochać każdego, nawet tych, których nikt nie kocha. Bogu niech będą dzięki za powołanie sióstr, braci, którzy pochylają się nad chorymi, biednymi, dotykają ich ran, i mają jeszcze radość, że dotykają ran Jezusa. Bogu niech będą dzięki za to tułacze życie misjonarzy rozsianych po całym świecie. Opuścili ojczyznę, a to niezwykle trudne, gdzieś człowiek w sobie coś musi złamać, i zawsze pozostanie tęsknota, i zawsze gdzieś pozostanie świadomość, że nie jestem u siebie () Bogu niech będą dzięki za powołanie, Siostro, Bracie twoje. To takie zaproszenie do kochania Boga i człowieka.
W tej uroczystej Mszy św. wśród licznie zebranych przedstawicieli życia konsekrowanego, uczestniczyły także Siostry Pasjonistki.