Pielgrzymka Osób konsekrowanych do Relikwii Krzyża Świętego

Do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego pielgrzymowały w dniu 4 września 2021 roku osoby życia konsekrowanego. W pielgrzymce wzięły również udział nasze Siostry z Kielc: S. Brygida i S. Faustyna oraz Siostry z Warszawy: S. Krystyna i S. Kordiana.
Uroczystej Eucharystii o godz. 12:00 przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Kaleta, biskup pomocniczy Diecezji kieleckiej. Mszę koncelebrowali kapłani zakonni różnych Zgromadzeń oraz współbracia ze świętokrzyskiej wspólnoty na czele z O. Superiorem dr Marianem Puchałą OMI. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta przypomniał, że jako osoby życia zakonnego, świadomi naszego wybrania i obdarowania, przypominamy sobie potrzebę ciągłego ponawiania faktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. To ofiarowanie ma się dokonywać w warunkach naszej zwykłej codzienności.
Z racji Roku Świętego Józefa, konferencję zatytułowaną „Św. Józef nauczyciel i wzór życia w bliskości Jezusa” wygłosił Ks. Bp Andrzej Kaleta.
W roku jubileuszu 100-lecia Sióstr Pasjonistek S. Krystyna Bezak, Radna Generalna Zgromadzenia, przedstawiła historię założenia Zgromadzenia oraz charyzmat i duchowość Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej Tekst wystąpienia S. Krystyny Bezak w formacie PDF.
Drugie z wystąpień dotyczyło duchowości Sióstr Józefinek. W programie pielgrzymki była również adoracja eucharystyczna, którą prowadziły Siostry Józefinki.
Na zakończenie pielgrzymki diakon Maciej OMI pobłogosławił Zgromadzonych Relikwiami Krzyża Świętego.

s. Krystyna Bezak