Gala finałowa konkursu

8 czerwca 2019 r. Mszą świętą w łódzkiej Archikatedrze, sprawowaną pod przewodnictwem ks. Marcina Wojtasika, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej, rozpoczęły się uroczystości podsumowujące Ogólnopolski konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. W czasie kazania ks. Wojtasik zwrócił uwagę, że ten konkurs miał na celu spojrzenie przez Mękę Chrystusa na miłość Boga do człowieka. Konkurs plastyczno-literacki wpisuje się w obchody 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki). Organizatorki konkursu – Siostry Pasjonistki – chciały w ten sposób rozbudzić wśród dzieci i młodzieży kult Męki Pańskiej oraz przybliżyć charyzmat Zgromadzenia. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno na terenie diecezji, w których Siostry Pasjonistki posługują, jak i poza nimi. Jury pod przewodnictwem s. Noemi miało niełatwe zadanie, aby wybrać najlepsze prace, dlatego postanowiło przyznać wiele wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych. W czasie Mszy świętej śpiewała łódzka schola dziecięca pod kierunkiem s. Ismeny, a oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z Głowna pod kierunkiem s. Dolorosy.
Dalsza część podsumowania konkursu odbyła się w auli budynku łódzkiej kurii. Zanim nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, młodzież przedstawiła krótką historię Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W czasie uroczystości podziękowano katechetom, nauczycielom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, którzy czuwali nad wykonaniem i dostarczeniem prac konkursowych. Galę finałową poprowadziła młodzież z Tomaszowa Mazowieckiego, przygotowana przez s. Noemi, a uświetniła schola pod kierunkiem s. Ismeny. Na koniec do wielbienia Boga tańcem porwała zebranych na uroczystości s. Rozalia. M. Agnes, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, podziękowała s. Noemi oraz wszystkim siostrom zaangażowanym w przeprowadzenie konkursu, a uczestników zachęciła do brania udziału w kolejnych konkursach. Po części oficjalnej, podczas poczęstunku, był czas na rozmowy z siostrami.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!