Czuwanie na Jasnej Górze

Wdzięczne za 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, 31 maja zebrałyśmy się u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej, aby dziękować za wszelkie łaski otrzymane w minionym wieku oraz by prosić o opiekę Jasnogórskiej Pani na dalsze lata posługi. Czuwanie rozpoczęłyśmy Apelem Jasnogórskim. W dalszej części w tajemnicach różańcowych powierzałyśmy nasze wspólnoty oraz ludzi, których Bóg stawia na drodze powołania każdej Pasjonistki. W duchu charyzmatu pasyjnego łączyłyśmy się z bolesnymi tajemnicami życia Maryi, wyśpiewując Godzinki o Matce Bożej Bolesnej. Matka Generalna Agnes Jaszczykowska zawierzyła nasze Zgromadzenie, prowadzone dzieła oraz wszystkie Siostry opiece Matki Bożej.

AKT ZAWIERZENIA ZGROMADZENIA MATCE BOŻEJ

Bogurodzico – Dziewico Bogiem sławiena Maryjo,
Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Rodzin Zakonnych!

Boże Ojcze Wszechmogący, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, dziękujemy za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa prowadź nas.
W duchu wdzięczności za 100 lat istnienia naszego pasyjnego Zgromadzenia składamy dziękczynienie Panu Bogu i Tobie Matko Boża, Królowo Polski.
Dziękujemy za życie i dzieło naszej Matki Założycielki, za pasyjny charyzmat, za pomyślny rozwój Zgromadzenia na przestrzeni całego wieku.
Dziękujemy za niezliczone łaski, którymi Bóg obdarzał naszą Rodzinę Pasyjną w Polsce i poza jej granicami w ciągu 100 lat istnienia.
Dziękujemy za opiekę nad naszym Narodem, za wielkich Polaków: Św. Jana Pawła II, Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, błogosławionych biskupów męczenników Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego oraz za powołanie do świętości wielu naszych Rodaków, którzy swoim życiem uświęcali polską ziemię.
Dziękujemy za możliwość prowadzenia przez Zgromadzenie dzieł: przedszkoli, żłobka, dyspanserów (przychodnie zdrowia) i Domu Opieki dla Osób Starszych im. Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej, za bogate owoce działalności apostolskiej w Polsce i poza jej granicami, za wytrwanie w powołaniu pasyjnym i męstwo w dniach doświadczeń.
Z wdzięcznością zawierzamy Tobie Najlepsza Matko Jasnogórska całą naszą przeszłość i duchowe dziedzictwo Zgromadzenia, nasze życie, wiarę i nasze powołanie.
Prosimy przez Twoje wstawiennictwo, Matko Boża o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej i o nowe powołania przeniknięte Duchem Bożym.
Zawierzamy Wspólnoty naszego Zgromadzenia, Siostry będące na poszczególnych etapach formacji zakonnej wraz z ich Mistrzyniami. Zawierzamy Ci Maryjo Siostry Misjonarki, nasze Siostry Kamerunki i całe dzieło misyjne. Każdą Siostrę czynnie zaangażowaną w posługę i każdą, która stanowi Zgromadzenie. Maryjo – Wspomożycielko wiernych i uzdrowienie chorych, zawierzamy Ci Siostry chore, cierpiące i przeżywające różne trudności.
Bogurodzico Dziewico, Pokorna Służebnico Pańska, posłuszna woli Ojca, zawierzamy Tobie naszą konsekrację zakonną, abyśmy zjednoczone we wzajemnej miłości, mogły wiernie wypełniać nasze śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oraz zgodnie z charyzmatem pasyjnym realizować nasze posłannictwo. Uczyń nas Maryjo doskonałym narzędziem ewangelicznego posługiwania w zbawczej misji Kościoła we współczesnym świecie.
Zawierzamy Tobie Królowo Polski, umiłowaną Ojczyznę, rządzących, rodziny, przyjaciół i dobrodziejów Zgromadzenia, Wspólnoty Ukrzyżowanego, Stowarzyszenie Osób Poświęconych Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi i tych, których spotykamy na naszej drodze. Maryjo miej w swojej opiece Pasterzy Kościoła: Ojca Św. Franciszka, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników i osoby konsekrowane.
Błagamy Cię Matko o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu i prosimy o ustanie pandemii w Polsce i na całym świecie, o potrzebne łaski dla służb medycznych i sanitarnych, uzdrowienie dla chorych i dar życia wiecznego dla zmarłych. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Bądź nam Matko Przedziwną Pomocą i Obroną.
Z nadzieją patrzymy w przyszłość, zawierzając losy Zgromadzenia i każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Jezusa.
Jasnogórska Matko, uproś nam obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej ziemi.
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami!

Tuż przed północą przybliżałyśmy sobie cnoty Matki Bożej, aby Ją jak najwierniej naśladować. O północy uczestniczyłyśmy we Mszy świętej, którą sprawował O. prof. dr hab. Franciszek Podlecki OSPPE. W czasie homilii kaznodzieja zachęcał do wierności powołaniu zakonnemu. W dalszej części czuwania Siostry uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz rozważyły bolesną część Różańca. Czuwanie zakończyłyśmy modlitwą liturgiczną Kościoła – Jutrznią.

s. Regina