70 – lecie pobytu i pracy sióstr Pasjonistek w Lęborku

W niedzielę 22 października wspólnota Sióstr Pasjonistek w Lęborku przeżywała wraz z całą parafią Jubileusz 70 – lecia pobytu i pracy sióstr w tym mieście.
Na tę uroczystość Jubileuszową przybyła cała Rada Generalna wraz z siostrami Misjonarkami: z s. Albertą, pracującą w Kamerunie oraz s. Bakhitą – Kamerunką, które dały świadectwo o swej pracy misyjnej na wszystkich Mszach świętych. Centralną uroczystością dziękczynienia za 70 lat Sióstr Pasjonistek była Eucharystia o g.12.00 sprawowana pod przewodnictwem ks. Dziekana Henryka Krenczkowskiego, proboszcza parafii N.M.P.Królowej Polski. Mszę świętą koncelebrowali: ks.Dariusz Kowalczyk i ks. Krystian Stalkowski.
Obecni na tej Eucharystii dziękczynnej byli przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Witoldem Namyślakiem oraz władz powiatu lęborskiego z panią Elżbietą Godderis, jak również przyjaciele sióstr i licznie zgormadzeni wierni, by wspólnie dziękować Bogu za 70 – lat pobytu i pracy sióstr.
Na początku Eucharystii ks. Proboszcz przedstawił krótką historię pobytu i pracy sióstr, pogratulował i życzył dalszej owocnej pracy. Uroczystą oprawę Mszy świętej przygotowały siostry; I czytanie przeczytała s. przełożona Damaris, psalm zaśpiewała s. Bakhita, a II czytanie s. Dorota. W procesji z darami uczestniczyli parafianie i siostry.
Na zakończenie Eucharystii s. Wikaria Ernesta Zielińska skierowała w imieniu Przełożonej generalnej podziękowania do wszystkich uczestników uroczystości.
Opracowała s.Damaris